Політика філії "Дельта-лоцман" в сфері якості


 ПОЛІТИКА в сфері якості філії „Дельта-лоцман”
державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

Керівництвом філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» сформульована політика в сфері якості. Основною метою даного документу є забезпечення реалізації Стратегії філії, орієнтованої на постійне покращення системи забезпечення безпеки мореплавства, підвищення якості перевезень водним транспортом, вкладу підприємства в розвиток України, як морської держави.

При реалізації Стратегічних намірів в діяльності філії використовуються наступні підходи:

-  застосування передових технологій, постійне покращення результативності процесів надання послуг, виконання законодавчих вимог, перевищення очікувань Споживачів;

-  впровадження та постійне поліпшення системи управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, є гарантією стабільної надійності послуг;

-  підтримання необхідного рівня компетентності та професіоналізму персоналу шляхом залучення інвестицій в розвиток Галузевого Тренажерного Центру;

-  сприяння максимальній самореалізації персоналу, створення сприятливих умов праці, атмосфери психологічного комфорту, формування корпоративної культури, основаної на командній роботі; 

-  розбудова відносин з партнерами на довгостроковій та взаємовигідній основі,  взаємна підтримка та відкритість, забезпечення взаємного успіху;

-  підтримання зворотного зв’язку із сторонами, зацікавленими в успішній діяльності підприємства, задоволення їх потреб та визначення шляхів поліпшення нашої діяльності.

Керівництво філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» приймає на себе зобов’язання створювати умови та забезпечувати необхідні ресурси для реалізації заходів цієї політики.